1. Wie zijn we?

Wij zijn gemotiveerde wedergeboren christenen die proberen te leven naar Gods Woord (de Bijbel).

Wij behoren tot een groter netwerk van kerken en zijn verbonden binnen de Evangelische Christengemeenten Vlaanderen (ECV). Zo hebben wij een vertegenwoordiging binnen de landelijke Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in Belgiƫ. Deze synode verenigt een groot aantal kerkgenootschappen en is de officiƫle gesprekspartner van de Belgische overheid. Bijgevolg zijn we ook door de Belgische overheid erkend als Evangelische Kerk.

2. Ontstaan en doelstelling

In 1979 komen in het zuiden van West-Vlaanderen enkele mensen in contact met de kernboodschap van Gods Woord. Door onderwijs uit de Bijbel en persoonlijke ervaring raken ze er meer en meer van overtuigd dat God bestaat en zich persoonlijk laat kennen. Hun leven verandert daardoor. Het veranderde leven van die jonge christenen verbreidde zich snel over onze ganse provincie. De gelovigen van Zuid-West-Vlaanderen kwamen toen op zondag samen in een schoolgebouw in Wevelgem om een eredienst voor God te vieren.

Al snel werd deze locatie te klein en werd er 4 jaar later (1983) in Ieper en Roeselare een eigen locatie opgestart. Hetzelfde gebeurde in Moorsele en Wervik.

Doordat de kerk in Roeselare verder bleef groeien, ontstond er behoefte aan een ruimere locatie en koos een deel van de groep ervoor om een nieuwe evangelische kerk op te richten in Kuurne.

Tot dan huurden wij het gebouw in de H. Horriestraat. Na enkele jaren kregen wij de gelegenheid om dit gebouw met Gods hulp aan te kopen.

Perzische christenen kwamen samen in Kortrijk. Velen kwamen uit de omgeving Roeselare. In 2013 werden ze opgenomen in de VZW Christengemeente Roeselare.

3 VZW-statuut

De Christengemeente Roeselare heeft een vzw-statuut, geregistreerd in het Belgisch Staatsblad onder het nationaal nummer (NN) 471.058.229

met als doel:

"De v.z.w. heeft als doel om de Christelijke Evangelische belangen in de ruimste zin van het woord te bevorderen d.m.v. o.a. de verkondiging van het evangelie, zoals in de Bijbel omschreven wordt, door prediking, onderricht, geschriften, allerlei activiteiten en samenkomsten, met als doel gehoorzaamheid aan Jezus Christus te bewerken in al zijn facetten: in woord en daad."