Het Lucas evangelie

17-09-2019

Plaats: gemeentegebouw, H. Horriestraat 38, 8800 Roeselare
Tijdstip: Elke derde dinsdag van de maand van 19u30 tot 21u15
Contact: Guy

Omschrijving:

Het Lucasevangelie is het langste boek uit het NT en beschrijft de langste periode te beginnen met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper tot aan de hemelvaart van Christus.

Zelf wijst Lucas er op dat hij alle feiten nauwkeurig heeft nagegaan en in een bepaalde orde gerangschikt heeft.

Deze grondigheid wat werkwijze betreft, stemt volledig overeen met zijn wetenschappelijke opleiding als arts.

Doorheen het Lucasevangelie vinden wij het leven van Jezus in detail terug en biedt dit evangelie rijke levenslessen.

Doel:

- welkom zijn;

- gezamenlijk op zoek gaan naar de levenslessen die ons in dit evangelie worden aangereikt;

- d.m.v onze kleine groep de onderlinge contacten bevorderen;

- vorming/studie;

- basis-pastoraat;

- stimuleren van de persoonlijke betrokkenheid in de gemeente;

- gaven ontdekken;

- vrienden maken;

- levenslessen leren;

- zich leren te uiten door open gesprekvoering;

- stimuleren van de persoonlijk groei

Centraal Ps 119:11 als totaal concept:

"Ik berg U Woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige"

m.a.w. Gods Woord moet een centrale plaats innemen in het leven. Met het Woord leren omgaan.