Celgroep Ardooie

Plaats: bij Hugo en Kathlien, 

Tijdstip: op zondag in de week waarin de 3e dinsdag van de maand valt.

Uitzonderlijke start op zondag 1 september 2019 om 18:30

Volgende celgroep op zondag 22/09/19.

Omschrijving:

Na de startstudies en de daarop volgende nazorgstudies (eerste stappen in het geloof), wordt er in Ardooie verder gegaan met een aantal basisstudies zoals o.a. Vrucht dragen / De waarde van het Oude Testament / Hoe de Bijbel lezen?/ De tabernakel / De rode draad doorheen de Bijbel / Openbaring (overzicht) / Vergelijkingen met de Rooms Katholieke Kerk / De 7 feesten / De twee komsten van Christus / De Bruid / Geestelijke strijd / ....

Doelstelling:

We denken samen na over een aantal inspirerende onderwerpen die je opleiden om Gods Woord beter te leren kennen en begrijpen, maar ook om Christus beter te leren kennen en te groeien in het geloof.

Iedereen is welkom, ook wanneer u van mening bent reeds over de nodige basis-kennis van Gods Woord te beschikken.